خانه
چتباکس
سرگرمی
عکس
بازی
  سخنان ارزشمند بزرگان:
 
Roshanak عزیز کاربر برتر شد
 درجه: مدیر بخش
 تعداد رای: 20
تاپیک برتر این ماه
 عنوان: متن انتشار یافته توسط مهناز افشار درفیسبوک
 توضیح: مهناز افشار با انتشار پست زیر در صفحه شخصی اش در فیس بوک درباره برخی حاشیه های زندگی شخصی اش توضیح داد.

این انجمن با آمار بازدید و رتبه واقعی و بسیار ایده آل ، مکانی مناسب برای میزبانی تبلیغات شماست چرا که امروزه بسیاری از وبسایت ها با ساخت آمار تقلبی بازدید و رتبه باعث ایجاد نا امنی در فضای نت شده و با میزبانی تبلیغات آمار نامناسبی از بازدید کنندگان را به درخواست دهندگان تبلیغات منتقل کرده و در نتیجه قرار دادن تبلیغات در این وبسایت ها کاملا بیهوده میباشد ما با میزبانی تبلیغات در پلن های متنوع با قیمت های بسیار مناسب ، امکان دیده شدن شما توسط هزاران وبمستر در طول روز را فراهم نموده است

 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • مبلغ به ریال وارد شود, قبل از پرداخت لطفا با ما تماس بگیرید


  مبلغ:

  نام:

  ایمیل:

  توضیح:
  Smilies

  Explanation

  'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

  If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

  Smilie List

  What to Type
  Resulting Graphic
  Meaning
  • متفــــــــــــرقــــــــــــــه
  • :t29:
   t29
   t29
  • /.ik/
   fj,kg.
   fj,kg.
  • :13573289151:
   13573289151
   13573289151
  • rtteherh
   hettehte
   hettehte
  • wrjjetjhet
   sryjrtrj
   sryjrtrj
  • sfnsgnsgnsfn
   fsnnsrnrsgn
   fsnnsrnrsgn
  • :t8:
   t8
   t8
  • sacwa
   oup'puo'pu'
   oup'puo'pu'
  • rjrtjtrj
   ethethet
   ethethet
  • i/i/i/
   ip/pi/i9p/
   ip/pi/i9p/
  • gfnsgnsgn
   sfjnnsrgn
   sfjnnsrgn
  • l;ogu;uo;
   tthetajrysj
   tthetajrysj
  • dkry
   kglllllll
   kglllllll
  • tdyjmtyjmn
   ymddjm
   ymddjm
  • netqetn
   rnnten
   rnnten
  • :t28:
   t28
   t28
  • ugluoi
   safeawf
   safeawf
  • tesheath
   earheh
   earheh
  • rgrwegrg
   dfgaegwr
   dfgaegwr
  • atnaetnetntner
   etneatjneatnet
   etneatjneatnet
  • :t9:
   t9
   t9
  • srjhtrk
   shsrthtr
   shsrthtr
  • ryjrwyjryj
   rnjrysjry
   rnjrysjry
  • tyili.iu.
   uo.u.u
   uo.u.u
  • nmhfnmnfhn
   dgm hdm dtm
   dgm hdm dtm
  • ugl;ug
   vj,hj
   vj,hj
  • tdyjtynty
   tdyjmtyty
   tdyjmtyty
  • dnadgnadnda
   anadndan
   anadndan
  • :t20:
   t20
   t20
  • :t27:
   t27
   t27
  • fy,yif,
   dsheab
   dsheab
  • earheh
   eraheah
   eraheah
  • ethethet
   ahrwteh
   ahrwteh
  • :t10:
   t10
   t10
  • uilkiylyl
   fdjnryjnrfy
   fdjnryjnrfy
  • rnrmryn
   rnrsntr
   rnrsntr
  • i.ti.ti.
   uio.ut.tu
   uio.ut.tu
  • fndgngngn
   dfsbbnadg
   dfsbbnadg
  • aethaethe
   aDFVaEGVs
   aDFVaEGVs
  • i;'iyop;'i
   u;luo;
   u;luo;
  • ylkri
   tudktuk
   tudktuk
  • :t21:
   t21
   t21
  • :خ0خ0خ:
   خ0خ0خ
   خ0خ0خ
  • dhtmtumk
   dgarg
   dgarg
  • eheqheq
   ethetqh
   ethetqh
  • gwrgwg
   sfgsgsg
   sfgsgsg
  • sfmfsmfmfsm
   gdmfmmf
   gdmfmmf
  • :t11:
   t11
   t11
  • tshtrsrh
   shthtrsh
   shthtrsh
  • سقئدقغئدقس
   دقسدسقفدس
   دقسدسقفدس
  • uyil,i
   ,y,y,
   ,y,y,
  • fsyjsryjrsjr
   sfmngfmfm
   sfmngfmfm
  • tnerag
   fjnztgnd
   fjnztgnd
  • o;;;;;
   ugl;ugo;
   ugl;ugo;
  • ukrukryu
   yfk,l.yrk,
   yfk,l.yrk,
  • سلدفقدفدفد
   یبتقسئدقثدثفدفث
   یبتقسئدقثدثفدفث
  • :t22:
   t22
   t22
  • :t1:
   t1
   t1
  • aregaerg
   cgjmkfj
   cgjmkfj
  • ehehe3h
   steheth
   steheth
  • hfmsfhm sfh s
   sfjmsrmfhmfd
   sfjmsrmfhmfd
  • garwgreawg
   uitgklfyku
   uitgklfyku
  • iuli6ylyl
   l;i;/io;
   l;i;/io;
  • yjmtymnyt
   rsthnjrhn
   rsthnjrhn
  • msfhmsfmfhm
   dtkmdtm
   dtkmdtm
  • 356356
   56363
   56363
  • ryl,iri,
   fj,yiryi,
   fj,yiryi,
  • :t2:
   t2
   t2
  • o;'/op
   io;iop;ui
   io;iop;ui
  • fsdbfbdfb
   fdabafsdbafb
   fdabafsdbafb
  • fbeherqewrqerh
   sgnandgnadfadfb
   sgnandgnadfadfb
  • : maaahdie :
   maaahdie
   maaahdie
  • i;/puo;
   gm,ghkl,
   gm,ghkl,
  • i;pi;iop;
   sfjdgkj
   sfjdgkj
  • tsehrthb
   thtbh
   thtbh
  • gdj,gj,dg,
   jk,gj,gj,
   jk,gj,gj,
  • hedabhd
   dh
   dh
  • aefae
   j;l/O:j:K
   j;l/O:j:K
  • uy.;oy;
   u.kuo.
   u.kuo.
  • gnssfnsgmnfgn
   asgngnbsgnfg
   asgngnbsgnfg
  • :t24:
   t24
   t24
  • :t3:
   t3
   t3
  • dhahahe
   aehaeh
   aehaeh
  • fabfasdbfsdab
   dfbdfabfadb
   dfbdfabfadb
  • dgndanadnd
   dghadgnagn
   dghadgnagn
  • tjhsrthjh
   fsrtjtrsj
   fsrtjtrsj
  • rjnrynh
   rynjrsjn
   rynjrsjn
  • hfk.j,g
   u.j,hf
   u.j,hf
  • :t14:
   t14
   t14
  • fhjjfhjjhj
   dfffjfjdfj
   dfffjfjdfj
  • y,yu
   hj,y,
   hj,y,
  • hyl,ykudtu
   dfhmnhtm,rj,
   dfhmnhtm,rj,
  • fhmdfhmdhhm
   dhgmdhmdhm
   dhgmdhmdhm
  • :t4:
   t4
   t4
  • tdjt5ktjk
   fshrtsh
   fshrtsh
  • rsjrsjrtsj
   tstjte
   tstjte
  • fdasbfsdbfb
   edbadfbfab
   edbadfbfab
  • dnsdfnadn
   adbnbnn
   adbnbnn
  • gj,gj,jg,
   v,vnhj,
   v,vnhj,
  • ufyk,yuj
   ujmfkyfu
   ujmfkyfu
  • fgbsbsb
   zvbdabab
   zvbdabab
  • :t15:
   t15
   t15
  • :t32:
   t32
   t32
  • yuklyil
   sjrstj
   sjrstj
  • y,yk,,
   uk,i,,
   uk,i,,
  • fj,fyh,fj,j,
   fdnfhdmf,
   fdnfhdmf,
  • ehethwethweth
   rthethethet
   rthethethet
  • :t26:
   t26
   t26
  • srjsryjrthj
   shjrstjtrs
   shjrstjtrs
  • dfabdafbf
   dbdabdf
   dbdabdf
  • nfgngndgn
   cgnmfsngnsg
   cgnmfsngnsg
  • tjkteuk
   sstn
   sstn
  • dtuktujkt
   utmktudk
   utmktudk
  • sbsdbsdbs
   sfbsbsfdb
   sfbsbsfdb
  • :t16:
   t16
   t16
  • :t31:
   t31
   t31
  • ioy;oy8o
   gmkdtgm,
   gmkdtgm,
  • tuktuktuk
   tuktuktuk
   tuktuktuk
  • fgngndd
   sndsgngn
   sndsgngn
  • adhahaeheh
   adbhebaetbh
   adbhebaetbh
  • :t6:
   t6
   t6
  • tdyjdtyj
   dmjyy
   dmjyy
  • rthethetahet
   rshjtehteh
   rshjtehteh
  • rsnsnr
   snrsrn
   snrsrn
  • fndgngdgng
   xvn sfnfgn
   xvn sfnfgn
  • l,fy,l
   dhdstgdgs
   dhdstgdgs
  • ,mdgj,gdj
   fgndgn
   fgndgn
  • tydmtym
   tymtydm
   tymtydm
  • gdjkgdkdk
   gdhkmgjkgjk
   gdhkmgjkgjk
  • :t17:
   t17
   t17
  • :t30:
   t30
   t30
  • o//puo./
   kl;h/i/i
   kl;h/i/i
  • rstjnryjm
   rsjnrst
   rsjnrst
  • egerghe
   eaghehgea
   eaghehgea
  • dfhmfshmfhm
   fnmsfmfm
   fnmsfmfm
  • ethqeqqeheth
   ergheqhgqeh
   ergheqhgqeh
  • :t7:
   t7
   t7
  • i['[ii[o[
   io['o['/o['
   io['o['/o['
  • rysjsrjrs
   dtjytdsj
   dtjytdsj
  • il/li/
   il/ihl/
   il/ihl/
  • sgndgndgnsdgn
   fgnxfgngdn
   fgnxfgngdn
  • tehsrjr
   sgsGS
   sgsGS
  • tuktuk
   gjkdtku
   gjkdtku
  • dhymtm
   dtyjmtdym
   dtyjmtdym
  • sfmsmsfmfsm
   sfmnfmsfm
   sfmnfmsfm
  • :t18:
   t18
   t18
  • ترول
  • :ترول 18:
   ترول 18
   ترول 18
  • :5:
   5
   5
  • :happy-awww-s:
   Happy Awww S
   Happy Awww S
  • :1000000001 (233):
   1000000001 (233)
   1000000001 (233)
  • :challenge-denied!:
   Challenge Denied!
   Challenge Denied!
  • :ترول 12:
   ترول 12
   ترول 12
  • :13572170641:
   13572170641
   13572170641
  • :Picture1(1):
   Picture1(1)
   Picture1(1)
  • :5:
   5
   5
  • :1000000001 (171):
   1000000001 (171)
   1000000001 (171)
  • :cereal-guy:
   Cereal Guy
   Cereal Guy
  • :Untitled:
   Untitled
   Untitled
  • :YoureTheMan:
   YoureTheMan
   YoureTheMan
  • :Pfftch:
   Pfftch
   Pfftch
  • :27jwq4duot0cmybh2ey
   27jwq4duot0cmybh2ey
   27jwq4duot0cmybh2ey
  • :klegliekgvq:
   klegliekgvq
   klegliekgvq
  • :4:
   4
   4
  • :GirlFapFap:
   GirlFapFap
   GirlFapFap
  • :9049:
   9049
   9049
  • :b653qraas6wz8zvbkz:
   B653qraas6wz8zvbkz
   B653qraas6wz8zvbkz
  • tkrtuktekjt
   sgnsjrtsjr
   sgnsjrtsjr
  • :ترول 19:
   ترول 19
   ترول 19
  • شثفئدقغ ئف
   غنوعیف غفئوقغئ
   غنوعیف غفئوقغئ
  • :you-what-you-have-d
   You What You Have Done
   You What You Have Done
  • :p5c9ou6ltskmcflv6ta
   P5c9ou6ltskmcflv6ta5
   P5c9ou6ltskmcflv6ta5
  • :24:
   24
   24
  • :ترول25:
   ترول25
   ترول25
  • :43:
   43
   43
  • :avfv936gj9gtnejucpu
   Avfv936gj9gtnejucpu
   Avfv936gj9gtnejucpu
  • dtkdtkjdt
   sghjan
   sghjan
  • :troll-melvin-s:
   Troll Melvin S
   Troll Melvin S
  • :ym92u1xscgogwauzsj4
   Ym92u1xscgogwauzsj4
   Ym92u1xscgogwauzsj4
  • :okay-sad-shadow-s:
   Okay Sad Shadow S
   Okay Sad Shadow S
  • :22:
   22
   22
  • :ترول 14:
   ترول 14
   ترول 14
  • :1p3txs1jne21cspai7v
   1p3txs1jne21cspai7v
   1p3txs1jne21cspai7v
  • :fyztiakrjrn84n15r3:
   Fyztiakrjrn84n15r3
   Fyztiakrjrn84n15r3
  • :37k6gbu303jach6rjpm
   37k6gbu303jach6rjpm
   37k6gbu303jach6rjpm
  • :as08ir0kyceucw7b04d
   As08ir0kyceucw7b04d1
   As08ir0kyceucw7b04d1
  • gj,khjdagha
   gjk.fykh.,h
   gjk.fykh.,h
  • :tqjra4mkno9pzbdcrv1
   Tqjra4mkno9pzbdcrv1e
   Tqjra4mkno9pzbdcrv1e
  • بتقغتقغتنق
   ستقغستقتقغت
   ستقغستقتقغت
  • :17gluxn6n55y9j4k7o:
   17gluxn6n55y9j4k7o
   17gluxn6n55y9j4k7o
  • :NO:
   NO
   NO
  • :21:
   21
   21
  • :xn8bzjcloyns9ex9ehf
   Xn8bzjcloyns9ex9ehfi
   Xn8bzjcloyns9ex9ehfi
  • :Angry:
   Angry
   Angry
  • dmjhdfmdhfm
   dghmdtgmdghm
   dghmdtgmdghm
  • :tjhe3po8m8ok8f3u3b1
   Tjhe3po8m8ok8f3u3b1l (2)
   Tjhe3po8m8ok8f3u3b1l (2)
  • :ترول 21:
   ترول 21
   ترول 21
  • :m:
   M
   M
  • :13572164501:
   13572164501
   13572164501
  • :FemaleRetarded:
   FemaleRetarded
   FemaleRetarded
  • :xcas8j64af6jwwcz855
   Xcas8j64af6jwwcz855i
   Xcas8j64af6jwwcz855i
  • :3618628982787319335
   36186289827873193359
   36186289827873193359
  • :tjaenwd658wjs320m:
   Tjaenwd658wjs320m
   Tjaenwd658wjs320m
  • :10miytviuqc4afsn9kf
   10miytviuqc4afsn9kf
   10miytviuqc4afsn9kf
  • :ترول23:
   ترول23
   ترول23
  • :13572158033:
   13572158033
   13572158033
  • :FemaleRage:
   FemaleRage
   FemaleRage
  • :WhyWithHands:
   WhyWithHands
   WhyWithHands
  • :13574946191:
   13574946191
   13574946191
  • :SoMuchWin:
   SoMuchWin
   SoMuchWin
  • :ترول24:
   ترول24
   ترول24
  • :jn8rie9y7m4x6v7d22c
   Jn8rie9y7m4x6v7d22c
   Jn8rie9y7m4x6v7d22c
  • :13572154601:
   13572154601
   13572154601
  • :ek7gxmil6cmv69ew6qi
   Ek7gxmil6cmv69ew6qiz
   Ek7gxmil6cmv69ew6qiz
  • :watch-out:
   Watch Out
   Watch Out
  • :13573291811:
   13573291811
   13573291811
  • :Shaking:
   Shaking
   Shaking
  • :8h473yk8w34tu8ojnh:
   8h473yk8w34tu8ojnh
   8h473yk8w34tu8ojnh
  • :13544436731:
   13544436731
   13544436731
  • :تاتاتاتا:
   تاتاتاتا
   تاتاتاتا
  • :DudeComeOn:
   DudeComeOn
   DudeComeOn
  • :vvp53bbod4rfgbpeqj5
   Vvp53bbod4rfgbpeqj5
   Vvp53bbod4rfgbpeqj5
  • :13573290161:
   13573290161
   13573290161
  • :sad-i-know-that-fee
   Sad I Know That Feel Clean S
   Sad I Know That Feel Clean S
  • :ترول27:
   ترول27
   ترول27
  • :ترول 20:
   ترول 20
   ترول 20
  • :13536926872:
   13536926872
   13536926872
  • :disgusted-oh-god-wh
   Disgusted Oh God Why S
   Disgusted Oh God Why S
  • :v8ox6r22fqjppdgz98j
   V8ox6r22fqjppdgz98je
   V8ox6r22fqjppdgz98je
  • یاهو
  • arwehwr
   adfnae
   adfnae
  • :یاهوو11:
   یاهوو11
   یاهوو11
  • uy,u,
   f,,u,
   f,,u,
  • :وای13:
   وای13
   وای13
  • f f n
   fn fgn
   fn fgn
  • :یاهوو12:
   یاهوو12
   یاهوو12
  • dahehe
   adbhetah
   adbhetah
  • :وای3:
   وای3
   وای3
  • g,gf,
   jf,j,gj,
   jf,j,gj,
  • fabfabf
   fbafbfab
   fbafbfab
  • :t19:
   t19
   t19
  • sdgneabnafdn
   fdnaenen
   fdnaenen
  • erhrewhreh
   eher
   eher
  • bnaebeabdg
   dagnetbne
   dagnetbne
  • :وای12:
   وای12
   وای12
  • hmdgm
   fsnn
   fsnn
  • :یاهوو6:
   یاهوو6
   یاهوو6
  • adfbfsdbnfs
   zcgdafb
   zcgdafb
  • fsbasfbsfa
   ffbasdbasf
   ffbasdbasf
  • :وای9:
   وای9
   وای9
  • dndndf
   dzgdbnd
   dzgdbnd
  • fasbasfbfsa
   fbafbfsa
   fbafbfsa
  • :یاهوو25:
   یاهوو25
   یاهوو25
  • adfbfsdbs
   adfbafdb
   adfbafdb
  • :وای:
   وای
   وای
  • erherghehr
   ehreherh
   ehreherh
  • sehnwteh
   afsdbafb
   afsdbafb
  • dhdahaddh
   shadg
   shadg
  • dtgethn
   tseheth
   tseheth
  • :یاهوو5:
   یاهوو5
   یاهوو5
  • danbdandn
   gbndgandag
   gbndgandag
  • sfbasb
   sdfabsfb
   sdfabsfb
  • asbasbfa
   fbfbaf
   fbfbaf
  • dafbab
   sdfbaef
   sdfbaef
  • rrewgrhg
   eeer
   eeer
  • aetbebtw
   sberabeb
   sberabeb
  • dgabndgan
   gdbna
   gdbna
  • dfbafsbsfvb
   dafbsdfab
   dafbsdfab
  • :وای2:
   وای2
   وای2
  • afsdbsafb
   dfbafsdb
   dfbafsdb
  • :وای8:
   وای8
   وای8
  • fasbsfbfs
   fbafbfsb
   fbafbfsb
  • sngdndg
   dgnsean
   dgnsean
  • erherherh
   erhwerhreh
   erhwerhreh
  • الئاسبئبائ
   عغنمعععمع
   عغنمعععمع
  • rstjrtj
   srjrsyj
   srjrsyj
  • thwethetw
   rththt
   rththt
  • dgngn
   gng
   gng
  • :یاهوو4:
   یاهوو4
   یاهوو4
  • :t12:
   t12
   t12
  • dgnanafd
   sgnaenaetn
   sgnaenaetn
  • asbsab
   asfbsfbb
   asfbsfbb
  • :یاهوو8:
   یاهوو8
   یاهوو8
  • sbsbsbfs
   sfbsbsf
   sfbsbsf
  • :یاهوو22:
   یاهوو22
   یاهوو22
  • l;jOJ/:L
   lj.lj/
   lj.lj/
  • :t23:
   t23
   t23
  • dbfsbsf
   adfbnafdbnf
   adfbnafdbnf
  • :یاهوو35:
   یاهوو35
   یاهوو35
  • erheherh
   eheherh
   eheherh
  • :وای6:
   وای6
   وای6
  • ydjryj
   tdmkyr
   tdmkyr
  • قستسقفتق
   سقغتسقتا
   سقغتسقتا
  • sgngrn
   gsetan
   gsetan
  • dafnbdn
   sdgnand
   sdgnand
  • fsabsfb
   fbabsfa
   fbabsfa
  • :وای10:
   وای10
   وای10
  • :یاهوو9:
   یاهوو9
   یاهوو9
  • sabsfbsb
   sfvbsfbsf
   sfvbsfbsf
  • sgngd
   srtntt
   srtntt
  • etheheth
   tehetheh
   tehetheh
  • io;uiop;iopu.;
   sfhnsrnjr
   sfhnsrnjr
  • utk,utk
   tuktuk
   tuktuk
  • fgngfn
   g mhm
   g mhm
  • :یاهوو3:
   یاهوو3
   یاهوو3
  • dshetheth
   htetheth
   htetheth
  • :وای1:
   وای1
   وای1
  • iyluitgl,iu
   rshtjrsk
   rshtjrsk
  • sfabsfabs
   safbsfbasf
   safbsfbasf
  • dffadfa
   debdabf
   debdabf
  • ip'pio'ip
   fj,
   fj,
  • rjrthjrt
   fsnjrsyn
   fsnjrsyn
  • :یاهوو10:
   یاهوو10
   یاهوو10
  • :t25:
   t25
   t25
  • srtjnatjneat
   rtmnrjr
   rtmnrjr
  • :یاهوو:
   یاهوو
   یاهوو
  • etheheh
   etheaheth
   etheaheth
  • dmhm
   gdhm,hfm,
   gdhm,hfm,
  • fsnrgan
   sfnrgn
   sfnrgn
  • :یاهوو2:
   یاهوو2
   یاهوو2
  • dafbsfadb
   dzvbdfab
   dzvbdfab
  • rrrerere
   hghghn
   hghghn
  • asbsfbsb
   fabasfbsaf
   fabasfbsaf
  • sgngsn
   snrggns
   snrggns
  • :یاهوو14:
   یاهوو14
   یاهوو14
  • rjrwyj
   rryjr
   rryjr
  • dbndnb
   gsndgnadn
   gsndgnadn
  • :t5:
   t5
   t5
  • sndgnsn
   fgns
   fgns
  • :وای7:
   وای7
   وای7
  • fmkyukyu
   gthtedbh
   gthtedbh
  • ghdm,dhgm,
   gdhm,fgm,
   gdhm,fgm,
  • rnrtn
   stgnhrnt
   stgnhrnt
  • :یاهوو1:
   یاهوو1
   یاهوو1
  • edaeghergh
   sgraethet
   sgraethet
  • sfafsbab
   fbafbsfbfas
   fbafbsfbfas
  • tukdtuek
   gmfm
   gmfm
  • fsbasfb
   fbaffb
   fbaffb
  • etheth
   rsyjrsj
   rsyjrsj
  • :وای15:
   وای15
   وای15
  • sgnagndg
   dsbaebaeb
   dsbaebaeb
  • fgngngd
   dfnrsnsg
   dfnrsnsg
  • :وای5:
   وای5
   وای5
  • dgh,hdgm,
   gj,gdh,
   gj,gdh,
  • :وای11:
   وای11
   وای11
  • safbsfabsfa
   fbasfbasfb
   fbasfbasfb
  • edbfsabf
   barbar
   barbar
  • sbvsbsb
   sbsfbsfb
   sbsfbsfb
  • :وای14:
   وای14
   وای14
  • sngngn
   fsnfgfg
   fsnfgfg
  • :یاهوو13:
   یاهوو13
   یاهوو13
  • sdgndgandagn
   dafhdgn
   dafhdgn
  • :وای4:
   وای4
   وای4
  • ghd,gdh,
   gf,gd,h
   gf,gd,h
  • sbasbsfab
   fbsfbasfb
   fbsfbasfb
  • adfbfs
   arbhaer
   arbhaer
  • :)
   1
   1
  • :23:
   23
   23
  • :44:
   44
   44
  • :105:
   105
   105
  • :12:
   12
   12
  • :68:
   68
   68
  • :57:
   57
   57
  • :|
   22
   22
  • :*
   11
   11
  • :67:
   67
   67
  • :))
   21
   21
  • :103:
   103
   103
  • مرنتقنمثرت
   10
   10
  • :42:
   42
   42
  • :66:
   66
   66
  • :31:
   31
   31
  • :((
   20
   20
  • :102:
   102
   102
  • :9:
   9
   9
  • :41:
   41
   41
  • :8:
   8
   8
  • :29:
   29
   29
  • :53:
   53
   53
  • :113:
   113
   113
  • :78:
   78
   78
  • :7:
   7
   7
  • :39:
   39
   39
  • :63:
   63
   63
  • :112:
   112
   112
  • :17:
   17
   17
  • :77:
   77
   77
  • :62:
   62
   62
  • :48:
   48
   48
  • :111:
   111
   111
  • :16:
   16
   16
  • :دی
   4
   4
  • :37:
   37
   37
  • :47:
   47
   47
  • :110:
   110
   110
  • :15:
   15
   15
  • :71:
   71
   71
  • :3:
   3
   3
  • :36:
   36
   36
  • :46:
   46
   46
  • :109:
   109
   109
  • :14:
   14
   14
  • :70:
   70
   70
  • :(
   2
   2
  • @@
   24
   24
  • :45:
   45
   45
  • :106:
   106
   106
  • :13:
   13
   13