خانه
چتباکس
سرگرمی
عکس
بازی
  سخنان ارزشمند بزرگان:
 
Roshanak عزیز کاربر برتر شد
 درجه: مدیر بخش
 تعداد رای: 20
تاپیک برتر این ماه
 عنوان: متن انتشار یافته توسط مهناز افشار درفیسبوک
 توضیح: مهناز افشار با انتشار پست زیر در صفحه شخصی اش در فیس بوک درباره برخی حاشیه های زندگی شخصی اش توضیح داد.

این انجمن با آمار بازدید و رتبه واقعی و بسیار ایده آل ، مکانی مناسب برای میزبانی تبلیغات شماست چرا که امروزه بسیاری از وبسایت ها با ساخت آمار تقلبی بازدید و رتبه باعث ایجاد نا امنی در فضای نت شده و با میزبانی تبلیغات آمار نامناسبی از بازدید کنندگان را به درخواست دهندگان تبلیغات منتقل کرده و در نتیجه قرار دادن تبلیغات در این وبسایت ها کاملا بیهوده میباشد ما با میزبانی تبلیغات در پلن های متنوع با قیمت های بسیار مناسب ، امکان دیده شدن شما توسط هزاران وبمستر در طول روز را فراهم نموده است

 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • مبلغ به ریال وارد شود, قبل از پرداخت لطفا با ما تماس بگیرید


  مبلغ:

  نام:

  ایمیل:

  توضیح:
  Smilies

  Explanation

  'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

  If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

  Smilie List

  What to Type
  Resulting Graphic
  Meaning
  • متفــــــــــــرقــــــــــــــه
  • dgndanadnd
   dghadgnagn
   dghadgnagn
  • ioy;oy8o
   gmkdtgm,
   gmkdtgm,
  • fabfasdbfsdab
   dfbdfabfadb
   dfbdfabfadb
  • :t31:
   t31
   t31
  • tdyjdtyj
   dmjyy
   dmjyy
  • rthethetahet
   rshjtehteh
   rshjtehteh
  • rjnrynh
   rynjrsjn
   rynjrsjn
  • :t6:
   t6
   t6
  • hfk.j,g
   u.j,hf
   u.j,hf
  • l,fy,l
   dhdstgdgs
   dhdstgdgs
  • fhmdfhmdhhm
   dhgmdhmdhm
   dhgmdhmdhm
  • ,mdgj,gdj
   fgndgn
   fgndgn
  • y,yu
   hj,y,
   hj,y,
  • :t17:
   t17
   t17
  • hyl,ykudtu
   dfhmnhtm,rj,
   dfhmnhtm,rj,
  • o//puo./
   kl;h/i/i
   kl;h/i/i
  • egerghe
   eaghehgea
   eaghehgea
  • fdasbfsdbfb
   edbadfbfab
   edbadfbfab
  • :t30:
   t30
   t30
  • dnsdfnadn
   adbnbnn
   adbnbnn
  • i['[ii[o[
   io['o['/o['
   io['o['/o['
  • rysjsrjrs
   dtjytdsj
   dtjytdsj
  • ufyk,yuj
   ujmfkyfu
   ujmfkyfu
  • :t7:
   t7
   t7
  • fgbsbsb
   zvbdabab
   zvbdabab
  • tehsrjr
   sgsGS
   sgsGS
  • ehethwethweth
   rthethethet
   rthethethet
  • tuktuk
   gjkdtku
   gjkdtku
  • y,yk,,
   uk,i,,
   uk,i,,
  • :t18:
   t18
   t18
  • fj,fyh,fj,j,
   fdnfhdmf,
   fdnfhdmf,
  • /.ik/
   fj,kg.
   fj,kg.
  • :13573289151:
   13573289151
   13573289151
  • rtteherh
   hettehte
   hettehte
  • dfabdafbf
   dbdabdf
   dbdabdf
  • :t29:
   t29
   t29
  • nfgngndgn
   cgnmfsngnsg
   cgnmfsngnsg
  • sacwa
   oup'puo'pu'
   oup'puo'pu'
  • rjrtjtrj
   ethethet
   ethethet
  • dtuktujkt
   utmktudk
   utmktudk
  • :t8:
   t8
   t8
  • sbsdbsdbs
   sfbsbsfdb
   sfbsbsfdb
  • l;ogu;uo;
   tthetajrysj
   tthetajrysj
  • adhahaeheh
   adbhebaetbh
   adbhebaetbh
  • dkry
   kglllllll
   kglllllll
  • tuktuktuk
   tuktuktuk
   tuktuktuk
  • fgngndd
   sndsgngn
   sndsgngn
  • ugluoi
   safeawf
   safeawf
  • rgrwegrg
   dfgaegwr
   dfgaegwr
  • rsnsnr
   snrsrn
   snrsrn
  • :t28:
   t28
   t28
  • fndgngdgng
   xvn sfnfgn
   xvn sfnfgn
  • srjhtrk
   shsrthtr
   shsrthtr
  • ryjrwyjryj
   rnjrysjry
   rnjrysjry
  • tydmtym
   tymtydm
   tymtydm
  • :t9:
   t9
   t9
  • gdjkgdkdk
   gdhkmgjkgjk
   gdhkmgjkgjk
  • ethqeqqeheth
   ergheqhgqeh
   ergheqhgqeh
  • ugl;ug
   vj,hj
   vj,hj
  • rstjnryjm
   rsjnrst
   rsjnrst
  • :t20:
   t20
   t20
  • dfhmfshmfhm
   fnmsfmfm
   fnmsfmfm
  • fy,yif,
   dsheab
   dsheab
  • ethethet
   ahrwteh
   ahrwteh
  • il/li/
   il/ihl/
   il/ihl/
  • :t27:
   t27
   t27
  • sgndgndgnsdgn
   fgnxfgngdn
   fgnxfgngdn
  • uilkiylyl
   fdjnryjnrfy
   fdjnryjnrfy
  • rnrmryn
   rnrsntr
   rnrsntr
  • dhymtm
   dtyjmtdym
   dtyjmtdym
  • :t10:
   t10
   t10
  • sfmsmsfmfsm
   sfmnfmsfm
   sfmnfmsfm
  • sfnsgnsgnsfn
   fsnnsrnrsgn
   fsnnsrnrsgn
  • i;'iyop;'i
   u;luo;
   u;luo;
  • :t21:
   t21
   t21
  • wrjjetjhet
   sryjrtrj
   sryjrtrj
  • aethaethe
   aDFVaEGVs
   aDFVaEGVs
  • dhtmtumk
   dgarg
   dgarg
  • gwrgwg
   sfgsgsg
   sfgsgsg
  • i/i/i/
   ip/pi/i9p/
   ip/pi/i9p/
  • :خ0خ0خ:
   خ0خ0خ
   خ0خ0خ
  • gfnsgnsgn
   sfjnnsrgn
   sfjnnsrgn
  • tshtrsrh
   shthtrsh
   shthtrsh
  • سقئدقغئدقس
   دقسدسقفدس
   دقسدسقفدس
  • tdyjmtyjmn
   ymddjm
   ymddjm
  • :t11:
   t11
   t11
  • netqetn
   rnnten
   rnnten
  • atnaetnetntner
   etneatjneatnet
   etneatjneatnet
  • o;;;;;
   ugl;ugo;
   ugl;ugo;
  • tesheath
   earheh
   earheh
  • :t22:
   t22
   t22
  • tnerag
   fjnztgnd
   fjnztgnd
  • aregaerg
   cgjmkfj
   cgjmkfj
  • ehehe3h
   steheth
   steheth
  • tyili.iu.
   uo.u.u
   uo.u.u
  • :t1:
   t1
   t1
  • nmhfnmnfhn
   dgm hdm dtm
   dgm hdm dtm
  • garwgreawg
   uitgklfyku
   uitgklfyku
  • iuli6ylyl
   l;i;/io;
   l;i;/io;
  • tdyjtynty
   tdyjmtyty
   tdyjmtyty
  • dnadgnadnda
   anadndan
   anadndan
  • earheh
   eraheah
   eraheah
  • 356356
   56363
   56363
  • o;'/op
   io;iop;ui
   io;iop;ui
  • i.ti.ti.
   uio.ut.tu
   uio.ut.tu
  • :t2:
   t2
   t2
  • fndgngngn
   dfsbbnadg
   dfsbbnadg
  • i;/puo;
   gm,ghkl,
   gm,ghkl,
  • i;pi;iop;
   sfjdgkj
   sfjdgkj
  • ylkri
   tudktuk
   tudktuk
  • : maaahdie :
   maaahdie
   maaahdie
  • sfmfsmfmfsm
   gdmfmmf
   gdmfmmf
  • aefae
   j;l/O:j:K
   j;l/O:j:K
  • eheqheq
   ethetqh
   ethetqh
  • :t24:
   t24
   t24
  • hedabhd
   dh
   dh
  • dhahahe
   aehaeh
   aehaeh
  • uyil,i
   ,y,y,
   ,y,y,
  • :t3:
   t3
   t3
  • fsyjsryjrsjr
   sfmngfmfm
   sfmngfmfm
  • سلدفقدفدفد
   یبتقسئدقثدثفدفث
   یبتقسئدقثدثفدفث
  • tjhsrthjh
   fsrtjtrsj
   fsrtjtrsj
  • ukrukryu
   yfk,l.yrk,
   yfk,l.yrk,
  • :t14:
   t14
   t14
  • hfmsfhm sfh s
   sfjmsrmfhmfd
   sfjmsrmfhmfd
  • fhjjfhjjhj
   dfffjfjdfj
   dfffjfjdfj
  • tdjt5ktjk
   fshrtsh
   fshrtsh
  • rsjrsjrtsj
   tstjte
   tstjte
  • yjmtymnyt
   rsthnjrhn
   rsthnjrhn
  • :t4:
   t4
   t4
  • msfhmsfmfhm
   dtkmdtm
   dtkmdtm
  • gj,gj,jg,
   v,vnhj,
   v,vnhj,
  • ryl,iri,
   fj,yiryi,
   fj,yiryi,
  • :t15:
   t15
   t15
  • fbeherqewrqerh
   sgnandgnadfadfb
   sgnandgnadfadfb
  • yuklyil
   sjrstj
   sjrstj
  • :t26:
   t26
   t26
  • fsdbfbdfb
   fdabafsdbafb
   fdabafsdbafb
  • :t32:
   t32
   t32
  • srjsryjrthj
   shjrstjtrs
   shjrstjtrs
  • tsehrthb
   thtbh
   thtbh
  • gdj,gj,dg,
   jk,gj,gj,
   jk,gj,gj,
  • tjkteuk
   sstn
   sstn
  • gnssfnsgmnfgn
   asgngnbsgnfg
   asgngnbsgnfg
  • uy.;oy;
   u.kuo.
   u.kuo.
  • :t16:
   t16
   t16
  • ترول
  • :13573291811:
   13573291811
   13573291811
  • :Shaking:
   Shaking
   Shaking
  • :8h473yk8w34tu8ojnh:
   8h473yk8w34tu8ojnh
   8h473yk8w34tu8ojnh
  • :13544436731:
   13544436731
   13544436731
  • :تاتاتاتا:
   تاتاتاتا
   تاتاتاتا
  • :DudeComeOn:
   DudeComeOn
   DudeComeOn
  • :vvp53bbod4rfgbpeqj5
   Vvp53bbod4rfgbpeqj5
   Vvp53bbod4rfgbpeqj5
  • :13573290161:
   13573290161
   13573290161
  • :sad-i-know-that-fee
   Sad I Know That Feel Clean S
   Sad I Know That Feel Clean S
  • :ترول27:
   ترول27
   ترول27
  • :ترول 20:
   ترول 20
   ترول 20
  • :13536926872:
   13536926872
   13536926872
  • :disgusted-oh-god-wh
   Disgusted Oh God Why S
   Disgusted Oh God Why S
  • :v8ox6r22fqjppdgz98j
   V8ox6r22fqjppdgz98je
   V8ox6r22fqjppdgz98je
  • :ترول 18:
   ترول 18
   ترول 18
  • :5:
   5
   5
  • :happy-awww-s:
   Happy Awww S
   Happy Awww S
  • :1000000001 (233):
   1000000001 (233)
   1000000001 (233)
  • :challenge-denied!:
   Challenge Denied!
   Challenge Denied!
  • :ترول 12:
   ترول 12
   ترول 12
  • :13572170641:
   13572170641
   13572170641
  • :Picture1(1):
   Picture1(1)
   Picture1(1)
  • :5:
   5
   5
  • :1000000001 (171):
   1000000001 (171)
   1000000001 (171)
  • :cereal-guy:
   Cereal Guy
   Cereal Guy
  • :Untitled:
   Untitled
   Untitled
  • :YoureTheMan:
   YoureTheMan
   YoureTheMan
  • :Pfftch:
   Pfftch
   Pfftch
  • :27jwq4duot0cmybh2ey
   27jwq4duot0cmybh2ey
   27jwq4duot0cmybh2ey
  • :4:
   4
   4
  • :GirlFapFap:
   GirlFapFap
   GirlFapFap
  • :9049:
   9049
   9049
  • :klegliekgvq:
   klegliekgvq
   klegliekgvq
  • :b653qraas6wz8zvbkz:
   B653qraas6wz8zvbkz
   B653qraas6wz8zvbkz
  • :ترول 19:
   ترول 19
   ترول 19
  • :you-what-you-have-d
   You What You Have Done
   You What You Have Done
  • :p5c9ou6ltskmcflv6ta
   P5c9ou6ltskmcflv6ta5
   P5c9ou6ltskmcflv6ta5
  • :24:
   24
   24
  • :ترول25:
   ترول25
   ترول25
  • :43:
   43
   43
  • :avfv936gj9gtnejucpu
   Avfv936gj9gtnejucpu
   Avfv936gj9gtnejucpu
  • :troll-melvin-s:
   Troll Melvin S
   Troll Melvin S
  • :ym92u1xscgogwauzsj4
   Ym92u1xscgogwauzsj4
   Ym92u1xscgogwauzsj4
  • :okay-sad-shadow-s:
   Okay Sad Shadow S
   Okay Sad Shadow S
  • :22:
   22
   22
  • :1p3txs1jne21cspai7v
   1p3txs1jne21cspai7v
   1p3txs1jne21cspai7v
  • :fyztiakrjrn84n15r3:
   Fyztiakrjrn84n15r3
   Fyztiakrjrn84n15r3
  • :37k6gbu303jach6rjpm
   37k6gbu303jach6rjpm
   37k6gbu303jach6rjpm
  • :ترول 14:
   ترول 14
   ترول 14
  • :as08ir0kyceucw7b04d
   As08ir0kyceucw7b04d1
   As08ir0kyceucw7b04d1
  • :tqjra4mkno9pzbdcrv1
   Tqjra4mkno9pzbdcrv1e
   Tqjra4mkno9pzbdcrv1e
  • :17gluxn6n55y9j4k7o:
   17gluxn6n55y9j4k7o
   17gluxn6n55y9j4k7o
  • :NO:
   NO
   NO
  • :21:
   21
   21
  • شثفئدقغ ئف
   غنوعیف غفئوقغئ
   غنوعیف غفئوقغئ
  • :xn8bzjcloyns9ex9ehf
   Xn8bzjcloyns9ex9ehfi
   Xn8bzjcloyns9ex9ehfi
  • tkrtuktekjt
   sgnsjrtsjr
   sgnsjrtsjr
  • :Angry:
   Angry
   Angry
  • :tjhe3po8m8ok8f3u3b1
   Tjhe3po8m8ok8f3u3b1l (2)
   Tjhe3po8m8ok8f3u3b1l (2)
  • :ترول 21:
   ترول 21
   ترول 21
  • :m:
   M
   M
  • :13572164501:
   13572164501
   13572164501
  • :FemaleRetarded:
   FemaleRetarded
   FemaleRetarded
  • :xcas8j64af6jwwcz855
   Xcas8j64af6jwwcz855i
   Xcas8j64af6jwwcz855i
  • dtkdtkjdt
   sghjan
   sghjan
  • :3618628982787319335
   36186289827873193359
   36186289827873193359
  • :tjaenwd658wjs320m:
   Tjaenwd658wjs320m
   Tjaenwd658wjs320m
  • :10miytviuqc4afsn9kf
   10miytviuqc4afsn9kf
   10miytviuqc4afsn9kf
  • :ترول23:
   ترول23
   ترول23
  • :13572158033:
   13572158033
   13572158033
  • بتقغتقغتنق
   ستقغستقتقغت
   ستقغستقتقغت
  • :FemaleRage:
   FemaleRage
   FemaleRage
  • :WhyWithHands:
   WhyWithHands
   WhyWithHands
  • gj,khjdagha
   gjk.fykh.,h
   gjk.fykh.,h
  • :13574946191:
   13574946191
   13574946191
  • :SoMuchWin:
   SoMuchWin
   SoMuchWin
  • :ترول24:
   ترول24
   ترول24
  • :jn8rie9y7m4x6v7d22c
   Jn8rie9y7m4x6v7d22c
   Jn8rie9y7m4x6v7d22c
  • :13572154601:
   13572154601
   13572154601
  • :ek7gxmil6cmv69ew6qi
   Ek7gxmil6cmv69ew6qiz
   Ek7gxmil6cmv69ew6qiz
  • :watch-out:
   Watch Out
   Watch Out
  • dmjhdfmdhfm
   dghmdtgmdghm
   dghmdtgmdghm
  • یاهو
  • fgngfn
   g mhm
   g mhm
  • etheheth
   tehetheh
   tehetheh
  • etheth
   rsyjrsj
   rsyjrsj
  • utk,utk
   tuktuk
   tuktuk
  • :وای15:
   وای15
   وای15
  • dshetheth
   htetheth
   htetheth
  • :وای11:
   وای11
   وای11
  • sfabsfabs
   safbsfbasf
   safbsfbasf
  • :وای5:
   وای5
   وای5
  • srtjnatjneat
   rtmnrjr
   rtmnrjr
  • dffadfa
   debdabf
   debdabf
  • fsnrgan
   sfnrgn
   sfnrgn
  • etheheh
   etheaheth
   etheaheth
  • dmhm
   gdhm,hfm,
   gdhm,hfm,
  • :وای14:
   وای14
   وای14
  • :یاهوو13:
   یاهوو13
   یاهوو13
  • dafbsfadb
   dzvbdfab
   dzvbdfab
  • asbsfbsb
   fabasfbsaf
   fabasfbsaf
  • :وای4:
   وای4
   وای4
  • dbndnb
   gsndgnadn
   gsndgnadn
  • sgngsn
   snrggns
   snrggns
  • rnrtn
   stgnhrnt
   stgnhrnt
  • sndgnsn
   fgns
   fgns
  • ghdm,dhgm,
   gdhm,fgm,
   gdhm,fgm,
  • :وای13:
   وای13
   وای13
  • :یاهوو12:
   یاهوو12
   یاهوو12
  • :یاهوو11:
   یاهوو11
   یاهوو11
  • edaeghergh
   sgraethet
   sgraethet
  • sfafsbab
   fbafbsfbfas
   fbafbsfbfas
  • :وای3:
   وای3
   وای3
  • sgnagndg
   dsbaebaeb
   dsbaebaeb
  • fsbasfb
   fbaffb
   fbaffb
  • :t19:
   t19
   t19
  • fgngngd
   dfnrsnsg
   dfnrsnsg
  • dgh,hdgm,
   gj,gdh,
   gj,gdh,
  • :وای12:
   وای12
   وای12
  • :یاهوو6:
   یاهوو6
   یاهوو6
  • edbfsabf
   barbar
   barbar
  • :وای9:
   وای9
   وای9
  • safbsfabsfa
   fbasfbasfb
   fbasfbasfb
  • :یاهوو25:
   یاهوو25
   یاهوو25
  • sngngn
   fsnfgfg
   fsnfgfg
  • sbvsbsb
   sbsfbsfb
   sbsfbsfb
  • :وای:
   وای
   وای
  • dndndf
   dzgdbnd
   dzgdbnd
  • sdgndgandagn
   dafhdgn
   dafhdgn
  • ghd,gdh,
   gf,gd,h
   gf,gd,h
  • :یاهوو5:
   یاهوو5
   یاهوو5
  • adfbfs
   arbhaer
   arbhaer
  • sbasbsfab
   fbsfbasfb
   fbsfbasfb
  • f f n
   fn fgn
   fn fgn
  • arwehwr
   adfnae
   adfnae
  • uy,u,
   f,,u,
   f,,u,
  • dahehe
   adbhetah
   adbhetah
  • g,gf,
   jf,j,gj,
   jf,j,gj,
  • sdgneabnafdn
   fdnaenen
   fdnaenen
  • :وای8:
   وای8
   وای8
  • fabfabf
   fbafbfab
   fbafbfab
  • :وای2:
   وای2
   وای2
  • hmdgm
   fsnn
   fsnn
  • erhrewhreh
   eher
   eher
  • bnaebeabdg
   dagnetbne
   dagnetbne
  • adfbfsdbnfs
   zcgdafb
   zcgdafb
  • fsbasfbsfa
   ffbasdbasf
   ffbasdbasf
  • :یاهوو4:
   یاهوو4
   یاهوو4
  • الئاسبئبائ
   عغنمعععمع
   عغنمعععمع
  • adfbfsdbs
   adfbafdb
   adfbafdb
  • fasbasfbfsa
   fbafbfsa
   fbafbfsa
  • :یاهوو8:
   یاهوو8
   یاهوو8
  • :t12:
   t12
   t12
  • :یاهوو22:
   یاهوو22
   یاهوو22
  • dhdahaddh
   shadg
   shadg
  • dtgethn
   tseheth
   tseheth
  • l;jOJ/:L
   lj.lj/
   lj.lj/
  • erherghehr
   ehreherh
   ehreherh
  • :t23:
   t23
   t23
  • :یاهوو35:
   یاهوو35
   یاهوو35
  • sehnwteh
   afsdbafb
   afsdbafb
  • danbdandn
   gbndgandag
   gbndgandag
  • قستسقفتق
   سقغتسقتا
   سقغتسقتا
  • sfbasb
   sdfabsfb
   sdfabsfb
  • :وای6:
   وای6
   وای6
  • dafbab
   sdfbaef
   sdfbaef
  • :وای10:
   وای10
   وای10
  • asbasbfa
   fbfbaf
   fbfbaf
  • :یاهوو9:
   یاهوو9
   یاهوو9
  • dgabndgan
   gdbna
   gdbna
  • rrewgrhg
   eeer
   eeer
  • aetbebtw
   sberabeb
   sberabeb
  • io;uiop;iopu.;
   sfhnsrnjr
   sfhnsrnjr
  • dfbafsbsfvb
   dafbsdfab
   dafbsdfab
  • afsdbsafb
   dfbafsdb
   dfbafsdb
  • :یاهوو3:
   یاهوو3
   یاهوو3
  • iyluitgl,iu
   rshtjrsk
   rshtjrsk
  • sngdndg
   dgnsean
   dgnsean
  • fasbsfbfs
   fbafbfsb
   fbafbfsb
  • :وای1:
   وای1
   وای1
  • dgngn
   gng
   gng
  • ip'pio'ip
   fj,
   fj,
  • erherherh
   erhwerhreh
   erhwerhreh
  • rjrthjrt
   fsnjrsyn
   fsnjrsyn
  • :یاهوو10:
   یاهوو10
   یاهوو10
  • rstjrtj
   srjrsyj
   srjrsyj
  • :t25:
   t25
   t25
  • :یاهوو:
   یاهوو
   یاهوو
  • thwethetw
   rththt
   rththt
  • dgnanafd
   sgnaenaetn
   sgnaenaetn
  • asbsab
   asfbsfbb
   asfbsfbb
  • :یاهوو2:
   یاهوو2
   یاهوو2
  • rrrerere
   hghghn
   hghghn
  • dbfsbsf
   adfbnafdbnf
   adfbnafdbnf
  • sbsbsbfs
   sfbsbsf
   sfbsbsf
  • sgngrn
   gsetan
   gsetan
  • erheherh
   eheherh
   eheherh
  • rjrwyj
   rryjr
   rryjr
  • ydjryj
   tdmkyr
   tdmkyr
  • :یاهوو14:
   یاهوو14
   یاهوو14
  • fmkyukyu
   gthtedbh
   gthtedbh
  • dafnbdn
   sdgnand
   sdgnand
  • fsabsfb
   fbabsfa
   fbabsfa
  • :یاهوو1:
   یاهوو1
   یاهوو1
  • :t5:
   t5
   t5
  • :وای7:
   وای7
   وای7
  • sgngd
   srtntt
   srtntt
  • tukdtuek
   gmfm
   gmfm
  • sabsfbsb
   sfvbsfbsf
   sfvbsfbsf
  • :3:
   3
   3
  • :36:
   36
   36
  • :71:
   71
   71
  • :109:
   109
   109
  • :14:
   14
   14
  • :46:
   46
   46
  • :(
   2
   2
  • :70:
   70
   70
  • @@
   24
   24
  • :106:
   106
   106
  • :13:
   13
   13
  • :45:
   45
   45
  • :)
   1
   1
  • :23:
   23
   23
  • :105:
   105
   105
  • :12:
   12
   12
  • :44:
   44
   44
  • :68:
   68
   68
  • :|
   22
   22
  • :57:
   57
   57
  • :*
   11
   11
  • :67:
   67
   67
  • :))
   21
   21
  • :103:
   103
   103
  • مرنتقنمثرت
   10
   10
  • :42:
   42
   42
  • :31:
   31
   31
  • :66:
   66
   66
  • :((
   20
   20
  • :102:
   102
   102
  • :9:
   9
   9
  • :41:
   41
   41
  • :8:
   8
   8
  • :29:
   29
   29
  • :113:
   113
   113
  • :53:
   53
   53
  • :78:
   78
   78
  • :7:
   7
   7
  • :39:
   39
   39
  • :63:
   63
   63
  • :112:
   112
   112
  • :17:
   17
   17
  • :77:
   77
   77
  • :62:
   62
   62
  • :111:
   111
   111
  • :16:
   16
   16
  • :48:
   48
   48
  • :دی
   4
   4
  • :37:
   37
   37
  • :110:
   110
   110
  • :15:
   15
   15
  • :47:
   47
   47